Av EESK:s arbetstagargrupp

Högtidlighållandet av internationella dagen för anständiga arbetsvillkor den 7 oktober var i år mer angeläget än någonsin. Covid‑19-pandemin har förvärrat redan existerande brister i våra samhällen, särskilt vad gäller anständiga arbetsvillkor, lön och inkomst. Återigen har vissa grupper, som redan var bland de mest utsatta, drabbats på ett oproportionerligt sätt: unga med osäker anställning; kvinnor, som är överrepresenterade inom de hårdast drabbade sektorerna eller som har stannat hemma för att ta hand om familjen och barnens hemundervisning; egenföretagare; arbetstagare på digitala plattformar; lågavlönade; migranter och svartarbetare.

På internationella dagen för anständiga arbetsvillkor anslöt sig Arbetstagargruppen till Internationella fackliga samorganisationen (IFS) och Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) i kravet på ett nytt samhällskontrakt för återhämtning och motståndskraft för att på ett hållbart sätt hantera effekterna av covid‑19-krisen, genom att äntligen ta itu med människornas behov. En verklig förnyelse av EU-projektet kräver sunda samhälleliga investeringar som ett komplement till den ekonomiska politiken och att man arbetar för att bevara och skapa högkvalitativa arbetstillfällen, att lönerna ska vara rättvisa och att osäkra anställningar upphör.

Kommissionen måste driva på och fortsätta att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt genom initiativ för rättvisa minimilöner, minimiinkomster, insyn i lönesättningen och genom att stärka hälsan på arbetsplatsen och reglerna om säkerhet. Därför måste kollektivförhandlingar garanteras och de intressen värnas som utsatta arbetstagare med osäkra anställningar har. Det är också viktigt att säkerställa rättvisa i plattformssektorn, som genererar enorma vinster för företagen, medan arbetstagarna inom denna sektor befinner sig i en extremt osäker situation vad gäller arbetstagarrättigheter, löner och arbetsvillkor.