Skupina Pracovníci v EHSV

Tohtoročná oslava Svetového dňa dôstojnej práce 7. októbra bola relevantnejšia než kedykoľvek predtým. Pandémia COVID-19 ešte viac odhalila existujúce nedostatky v našich spoločnostiach, najmä pokiaľ ide o dôstojnú prácu, mzdu a príjem. Niektoré osoby, ktoré už aj predtým patrili k najzraniteľnejším, boli opäť neprimerane zasiahnuté: mladí ľudia s neistými pracovnými miestami, ženy, ktoré sú nadmerne zastúpené v najzasiahnutejších sektoroch alebo ktoré zostávajú doma, pretože zabezpečujú domácu výučbu svojich detí a starajú sa o rodinných príslušníkov, samostatne zárobkovo činné osoby alebo pracovníci platforiem, pracovníci s nízkou mzdou, migranti a nelegálne zamestnávané osoby.

V Svetový deň dôstojnej práce sa skupina Pracovníci pripojila k Medzinárodnej konfederácii odborových zväzov (ITUC) a Európskej konfederácii odborových zväzov (ETUC), aby spoločne žiadali novú spoločenskú zmluvu pre obnovu a odolnosť s cieľom udržateľným spôsobom tlmiť účinky krízy spôsobnej pandémiou COVID-19 a konečne reagovať na potreby ľudí. Skutočná obnova európskeho projektu si vyžaduje spoľahlivé sociálne investície dopĺňajúce hospodárske politiky a musí byť zameraná na zachovanie a vytváranie kvalitných pracovných miest, spravodlivý príjem a skoncovanie s neistými pracovnými podmienkami.

Komisia musí urýchlene pokračovať vo vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv a najmä v realizácii iniciatív zameraných na spravodlivú minimálnu mzdu, minimálny príjem, transparentnosť v oblasti odmeňovania, posilňovanie ochrany zdravia pri práci a sprísňovanie bezpečnostných predpisov. V tejto súvislosti treba zaručiť kolektívne vyjednávanie a záujmy pracovníkov s neistými pracovnými zmluvami a záujmy zraniteľných pracovníkov. Takisto je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivosť v sektore platforiem, ktorý vytvára obrovské zisky pre spoločnosti, zatiaľ čo pracovníci v tomto odvetví sa nachádzajú v mimoriadne neistej situácii, pokiaľ ide o ich pracovné práva, mzdy a pracovné podmienky.