parengė EESRK Darbuotojų grupė

Šiais metais spalio 7 d. pažymima Pasaulinė deramo darbo diena yra aktualesnė nei kada nors anksčiau. COVID-19 pandemija išryškino mūsų visuomenės trūkumus, pirmiausia tuos, kurie susiję su deramu darbu, užmokesčiu ir pajamomis. Dar kartą neproporcingai nukentėjo tam tikri žmonės, kurie ir taip buvo vieni iš pažeidžiamiausių – mažų garantijų darbą dirbantis jaunimas, moterys, kurių neproporcingai daug dirba labiausiai paveiktuose sektoriuose arba kurios namuose moko savo vaikus ar rūpinasi šeimos nariais, savarankiškai dirbantys asmenys ir platformų darbuotojai, mažai apmokami darbuotojai, migrantai ir nedeklaruojamą darbą dirbantys asmenys.

Pasaulinę deramo darbo dieną Darbuotojų grupė kartu su Tarptautine profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) paragino sudaryti naują ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo socialinį susitarimą, kuris leistų tvariai pasipriešinti COVID-19 krizės poveikiui ir atliepti žmonių poreikius. Jeigu norime iš tikrųjų atgaivinti Europos projektą, mums reikia didelių socialinių investicijų, kurios papildytų ekonominę politiką, akcentuojant kokybiškų vietų išsaugojimą ir kūrimą, sąžiningą darbo užmokestį ir panaikinant mažų garantijų darbą.

Komisija privalo kuo skubiau pratęsti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą, visų pirma imdamasi iniciatyvų dėl teisingo minimaliojo darbo užmokesčio, minimalių pajamų, darbo užmokesčio skaidrumo ir griežtindama profesinės sveikatos ir saugos taisykles. Šiuo požiūriu būtina užtikrinti kolektyvines derybas ir mažų garantijų darbą dirbančių ir pažeidžiamų darbuotojų interesus. Taip pat svarbu užtikrinti teisingumą platformų sektoriuje, kuris generuoja didžiulius pelnus bendrovėms, kai šio sektoriaus darbuotojai dėl savo darbo teisių, atlyginimo ir darbo sąlygų yra ypač pažeidžiamoje padėtyje.