Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Letošnje praznovanje svetovnega dneva dostojnega dela 7. oktobra je bilo še bolj pomembno kot običajno. Pandemija COVID-19 je poglobila pomanjkljivosti v naši družbi, zlasti kar zadeva dostojno delo, plačilo in dohodek. Znova so bili nesorazmerno prizadeti tisti, ki so že bili med najranljivejšimi: mladi s prekarnimi zaposlitvami, ženske, ki predstavljajo večino delovne sile v najbolj prizadetih panogah ali pa doma skrbijo za šolanje otrok in družinske člane, samozaposleni in platformni delavci, zaposleni z nizkimi dohodki, migranti in neprijavljeni delavci.

Na svetovni dan dostojnega dela se je skupina delojemalcev pridružila pozivom Mednarodne konfederacije sindikatov in Evropske konfederacije sindikatov k sprejetju nove socialne pogodbe za okrevanje in odpornost, s katero bi se lahko posledicam krize zaradi COVID-19 zoperstavili na trajnostni način in končno upoštevali potrebe ljudi. Za resnično prenovo evropskega projekta so potrebne pametne socialne naložbe, ki bodo dopolnjevale ekonomske politike in se bodo osredotočale na ohranjanje in ustvarjanje visokokakovostnih zaposlitev, pravično plačilo in odpravo prekarnih zaposlitev.

Komisija mora nujno nadaljevati izvajanje evropskega stebra socialnih pravic ter zlasti pobud za pravične minimalne plače, minimalni dohodek, preglednost plač in krepitev predpisov v zvezi z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu. Pri tem je treba zagotoviti kolektivna pogajanja in zaščititi interese prekarnih in ranljivih delavcev. Nujno je treba tudi zagotoviti pravičnost v sektorju platform, saj ta podjetjem prinaša ogromne dobičke, medtem ko so delavci v sektorju v izjemno negotovem položaju, kar zadeva delavske pravice, plače in delovne pogoje.