International dag for anstændigt arbejde

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

I år var fejringen af den internationale dag for anstændigt arbejde den 7. oktober mere relevant end nogensinde. Covid-19-pandemien har forværret de eksisterende mangler i vores samfund, især når det gælder anstændigt arbejde, lønninger og indkomst. Igen er visse mennesker – som i forvejen var blandt de mest sårbare – blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt: unge i usikre ansættelsesforhold, kvinder, der er overrepræsenterede i de hårdest ramte sektorer, eller som bliver hjemme for at tage sig af familiemedlemmer, selvstændige og platformsarbejdere, lavtlønnede arbejdstagere, vandrende arbejdstagere og dem, der arbejder sort.

I anledning af den internationale dag for anstændigt arbejde tilsluttede Arbejdstagergruppen sig den internationale (ITUC) og den europæiske (ETUC) fagforeningsorganisation med en opfordring til en ny social kontrakt for genopretning og resiliens for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen på en bæredygtig måde og i sidste ende imødekomme borgernes behov. En egentlig fornyelse af det europæiske integrationsprojekt forudsætter fornuftige sociale investeringer som supplement til de økonomiske politikker med fokus på at fastholde og skabe bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet, sikre rimelige lønninger og sætte en stopper for usikre ansættelsesforhold.

Det er yderst vigtigt, at Kommissionen fortsætter med gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og navnlig initiativer vedrørende rimelige mindstelønninger, mindsteindkomst, løngennemsigtighed samt en forbedring af sundheden på arbejdspladsen og sikkerhedsbestemmelserne. I den forbindelse skal det sikres, at der finder kollektive overenskomstforhandlinger sted, og at der tages hensyn til situationen for udsatte arbejdstagere og arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold. Det er også afgørende at sikre retfærdighed i platformsektoren, som giver virksomhederne enorme fortjenester, samtidig med at arbejdstagerne i denne sektor befinder sig i en yderst usikker situation med hensyn til arbejdstagerrettigheder, lønninger og arbejdsvilkår.