Skupina radnika EGSO-a

Obilježavanje Svjetskog dana dostojanstvenog rada 7. listopada nikad nije bilo važnije. Pandemija COVID-a 19 pogoršala je postojeće probleme u našim društvima, naročito kad je riječ o dostojanstvenom radu, plaći i dohotku. Ponovo su nerazmjerno pogođene najranjivije osobe: mladi zaposleni na nesigurnim radnim mjestima, žene koje mahom rade u najteže pogođenim sektorima ili pak ne rade kako bi odgajale djecu ili brinule o drugim članovima obitelji, samozaposleni i osobe koje rade putem platformi, slabo plaćeni i neprijavljeni radnici i radnice, migranti i migrantice.

Na Svjetski dan dostojanstvenog rada Skupina radnika pridružila se konfederacijama sindikata ITUC i ETUCU koji pozivaju na uspostavu novog društvenog ugovora za oporavak i otpornost kako bi se odgovaranjem na potrebe građana i građanki posljedice krize uzrokovane COVID-om 19 konačno sanirale na održiv način. Kako bi se europskom projektu doista dao novi zamah, potrebna su solidna socijalna ulaganja kojima se dopunjuju ekonomske politike, pri čemu prednost treba dati očuvanju i stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, pravednim plaćama i okončanju nesigurnog rada.

Komisija mora hitno nastaviti s provedbom europskog stupa socijalnih prava, a naročito s inicijativama za pravedne minimalne plaće, minimalni dohodak, transparentnost plaća i stroža pravila o sigurnosti i zdravlju na radu. U tom je pogledu potrebno zajamčiti kolektivno pregovaranje i interese ranjivih radnika koji rade na nesigurnim radnim mjestima. Također je ključno osigurati pravednost u sektoru platformi, koji stvara golemu dobit za poduzeća, dok se radnici i radnice u tom sektoru nalaze u iznimno nesigurnoj situaciji u pogledu radničkih prava, plaća i radnih uvjeta.