Ülemaailmne inimväärse töö päev

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Selle aasta 7. oktoobril oli olulisem kui kunagi varem tähistada ülemaailmset inimväärse töö päeva. COVID-19 pandeemia on süvendanud meie ühiskonnas – eelkõige seoses inimväärse töö, töötasu ja sissetulekuga – esinevaid puudusi. Taas puudutab see ebaproportsionaalsel määral seda osa inimestest, kes on juba niigi kõige kaitsetumate hulgas: ebakindla töökohaga noored, naised, kes on kõige tõsisemalt mõjutatud sektorites üleesindatud või koduõppe ja pereliikmete eest hoolitsemise tõttu kodused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja platvormitöötajad, madalapalgalised töötajad, rändajad ja deklareerimata töö tegijad.

Ülemaailmsel inimväärse töö päeval ühines töötajate rühm Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsiooni (ITUC) ja Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) üleskutsega koostada taaste ja vastupidavuse huvides uus ühiskondlik leping, et tegeleda COVID-19 kriisi tagajärgedega jätkusuutlikul viisil, vastates lõpuks inimeste vajadustele. Selleks et Euroopa projekti päriselt uuendada, on majanduspoliitika täienduseks vaja usaldusväärseid sotsiaalseid investeeringuid, mis keskenduvad kvaliteetsete töökohtade säilitamisele ja loomisele, õiglasele töötasule ning ebakindlate töösuhete kaotamisele.

Komisjon peab kiiresti jätkama Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist ja eelkõige algatusi, mis käsitlevad õiglast miinimumpalka, miinimumsissetulekut ja palkade läbipaistvust ning töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade tugevdamist. Seoses sellega tuleb tagada kollektiivläbirääkimised ning ebakindlas olukorras ja haavatavate töötajate huvid. Samuti on väga oluline tagada õiglus platvormisektoris, mis toob ettevõtetele tohutut kasumit, samas kui sektori töötajad on oma tööõiguste, palkade ja töötingimuste poolest äärmiselt ebakindlas olukorras.