Monitorovací výbor Medzinárodný obchod

Výbor pre obchod zastáva názor, že obchod so správnym politickým rámcom môže byť účinnou hnacou silou rastu, tvorby pracovných miest a udržateľného rozvoja. Obchod bude zohrávať zásadnú úlohu najmä pri podpore udržateľného hospodárskeho oživenia po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a umožní podnikom znovu vybudovať a zreorganizovať ich narušené hodnotové reťazce. Jednou z hlavných výziev tohto výboru bude riešiť rastúci počet otázok v oblasti obchodu, ktoré sa majú monitorovať, a jeho širokého geografického rozsahu (obchodná sieť EÚ a ďalšie oblasti). Výbor pre obchod bude venovať osobitnú pozornosť účinnej presaditeľnosti všetkých prvkov obchodných dohôd, čo je predpokladom zabezpečenia rovnakých podmienok pre obchodných partnerov.