Monitorovací výbor Medzinárodný obchod

This page is also available in

Cieľom monitorovacieho výboru Medzinárodný obchod je zabezpečiť zapojenie EHSV do medzinárodných obchodných otázok na pravidelnom a ucelenom základe. Hlavnými úlohami výboru sú:

  • monitorovanie mnohostranných obchodných rokovaní WTO a príslušných mnohostranných rokovaní,
  • monitorovanie rôznych bilaterálnych obchodných rokovaní EÚ,
  • účasť na tvorbe obchodnej politiky EÚ.