Zmiešaný poradný výbor EÚ – Čierna Hora

Zmiešaný poradný výbor EÚ – Čierna Hora je platforma občianskej spoločnosti vytvorená medzi EHSV a občianskou spoločnosťou v Čiernej Hore (sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti). Mandát zmiešaného poradného výboru sa stanovuje v rozhodnutí č. 1/2011 Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora z 20. júna 2011, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1/2010 týkajúce sa prijatia rokovacieho poriadku Rady pre stabilizáciu a pridruženie. Zmiešaný poradný výbor dopĺňa z hľadiska občianskej spoločnosti inštitucionálny rámec EÚ týkajúci sa dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Čiernou Horou. Zmiešaný poradný výbor pozostáva z  členov za každú stranu.

Zmiešaný poradný výbor umožňuje organizáciám občianskej spoločnosti na oboch stranách monitorovať pokrok Čiernej Hory v súvislosti s jej budúcim členstvom v EÚ a prijímať odporúčania adresované vláde Čiernej Hory a inštitúciám EÚ.