Monitorovací výbor Západný Balkán

Monitorovací výbor Západný Balkán bol vytvorený v roku 2004 s cieľom sledovať politický, hospodársky a sociálny vývoj v krajinách západného Balkánu (najmä tých, s ktorými neboli vytvorené žiadne spoločné bilaterálne orgány občianskej spoločnosti) a podnecovať rozvoj občianskej spoločnosti a upevnenie demokracie v regióne. Skladá sa z členov EHSV a stretáva štyrikrát do roka v EÚ alebo v regióne s cieľom viesť konzultácie s vedúcimi politickými predstaviteľmi a subjektmi občianskej spoločnosti.

Prioritami monitorovacieho výboru sú: utečenecká a migračná kríza, sociálno-ekonomický rozvoj, boj proti korupcii, základné práva, práva a koexistencia rôznych menšín, sloboda prejavu, právny štát a sociálny dialóg.

Fórum občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu The Western Balkans Civil Society Forum

Fórum občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu sa koná každé dva roky v jednej z krajín tohto regiónu. Témy fóra sú v súlade s prioritami monitorovacieho výboru pre západný Balkán. Na tomto fóre sa stretáva veľký počet organizácií občianskej spoločnosti vrátane vysokopostavených účastníkov z inštitúcií EÚ a regiónu. Podporuje dialóg s občianskou spoločnosťou a regionálnu spoluprácu. Na záver tohto fóra sa prijíma vyhlásenie s konkrétnym súborom odporúčaní určených pre vlády krajín západného Balkánu, ako aj pre inštitúcie EÚ.