Zmiešaný poradný výbor EÚ – Turecko

This page is also available in

Zmiešaný poradný výbor EÚ – Turecko (ZPV) bol založený v roku 1995 a jeho mandát vychádza z dohody o pridružení medzi EÚ a Tureckom. Tvoria ho členovia EHSV a  členovia zastupujúci organizácie občianskej spoločnosti (sociálni partneri a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti) v Turecku.

Hlavným cieľom ZPV je sledovať smerovanie Turecka k EÚ a prijímať odporúčania pre vládu Turecka a inštitúcie EÚ. Úlohou ZPV je takisto umožniť zástupcom tureckej občianskej spoločnosti, aby sa oboznámili s konzultačným procesom v EÚ, ako aj zástupcom EÚ, aby sa oboznámili so sociálnymi štruktúrami a hospodárskym a sociálnym vplyvom reforiem v Turecku.

ZPV diskutuje o širokej škále tém vrátane spolupráce medzi Tureckom a EÚ v rôznych oblastiach, ako sú migrácia, energetika, malé a stredné podniky a odborná príprava. Aktuálne témy schôdzí ZPV zahŕňali posilnenie a modernizáciu colnej únie medzi EÚ a Tureckom, regionálne rozdiely v Turecku, integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, ženy a zamestnanosť, ako aj odborárske práva.