Het gemengd raadgevend comité EU-Turkije

This page is also available in

Het gemengd raadgevend comité (GRC) EU-Turkije werd opgericht in 1995 en kreeg zijn mandaat op grond van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije. Het bestaat uit EESC-leden en leden die organisaties uit het maatschappelijk middenveld in Turkije vertegenwoordigen (sociale partners en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld).

Het belangrijkste doel van het GRC is het houden van toezicht op de weg van Turkije naar de EU, en om aanbevelingen te doen aan de regering van Turkije en de EU-instellingen. Het in staat stellen van Turkse organisaties uit het maatschappelijk middenveld om kennis te nemen van het raadplegingsproces in de EU maakt ook deel uit van de rol van het GRC, evenals het in staat stellen van vertegenwoordigers van de EU om zich vertrouwd te maken met de sociale structuren en de economische en sociale gevolgen van de hervormingen in Turkije.

Het GRC bespreekt een breed scala aan onderwerpen, waaronder de samenwerking tussen Turkije en de EU op verschillende terreinen als migratie, energie, kleine en middelgrote ondernemingen en beroepsopleidingen. De bijeenkomsten van het GRC hadden de laatste tijd betrekking op de versterking en modernisering van de douane-unie EU-Turkije, de regionale verschillen in Turkije, de integratie van personen met een handicap in de samenleving, vrouwen en werkgelegenheid en de rechten van vakbonden.