Het platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Moldavië

De associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië is op 27 juni 2014 ondertekend en op 1 juli 2016 volledig in werking getreden.

In de institutionele, algemene en slotbepalingen van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (artikel 442) is bepaald dat een platform voor het maatschappelijk middenveld wordt opgericht om regelmatige bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van beide partijen te organiseren, "om hen te informeren over of hun input te verzamelen voor de uitvoering van deze overeenkomst". Het platform vormt zodoende een aanvulling op de bestaande politieke organen binnen het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië en stelt de organisaties uit het maatschappelijk middenveld aan beide zijden in staat om toe te zien op het tenuitvoerleggingsproces vanuit het perspectief van het maatschappelijk middenveld, en om aanbevelingen voor te bereiden voor de relevante autoriteiten.

Het lidmaatschap van het platform is vastgelegd in artikel 442: "Dit platform bestaat uit [...] vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de EU, met inbegrip van leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité, enerzijds, en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de Republiek Moldavië anderzijds [...]."

Het platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Moldavië werd opgericht op 10 mei 2016 en heeft leden van beide zijden. Aan EU-zijde bestaat het uit EESC-leden en leden van Europese netwerken van het maatschappelijk middenveld (BusinessEurope, European Services Forum, ITUC, EPSU, Euro Coop, Europees Gehandicaptenforum en het Forum van het maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap).

Het platform kan aanbevelingen doen aan de Associatieraad (ministerniveau). Bovendien zijn het Associatiecomité (op het niveau van hoge ambtenaren) en het Parlementair Associatiecomité verplicht regelmatige contacten te organiseren met hun vertegenwoordigers om hun standpunten inzake de verwezenlijking van de doelstellingen van de associatieovereenkomst te vernemen (artikel 443).