Het gemengd raadgevend comité EU-Montenegro

This page is also available in

Het gemengd raadgevend comité (GRC) EU-Montenegro is een platform voor het maatschappelijk middenveld, opgericht tussen het EESC en het maatschappelijk middenveld in Montenegro (sociale partners en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld). Het GRC krijgt zijn mandaat op grond van Besluit nr. 1/2011 van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro van 20 juni 2011 tot wijziging van Besluit nr. 1/2010 tot vaststelling van zijn reglement van orde. Het GRC voor het maatschappelijk middenveld vormt, vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld, een aanvulling op het institutionele kader van de EU met betrekking tot de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Montenegro. Het gemengd raadgevend comité voor het maatschappelijk middenveld bestaat uit leden van beide zijden.

Het GRC stelt de organisaties uit het maatschappelijk middenveld aan beide zijden in staat om toezicht te houden op de weg van Montenegro naar de EU, en om aanbevelingen te doen aan de regering van Montenegro en de EU-instellingen.