De interne adviesgroep van de EU in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

In het institutioneel kader bepaalt artikel 13 van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK dat elke partij een interne adviesgroep (DAG) opricht die betaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Het hoofddoel van de interne adviesgroep van de EU is de Commissie te adviseren over de uitvoering van de hele handels- en samenwerkingsovereenkomst (zie hieronder). Het is de eerste interne adviesgroep van de EU die zo’n breed toepassingsgebied heeft en zich niet alleen focust op handel en duurzame ontwikkeling.

Zo’n ongekend groot toepassingsgebied maakte een grotere interne adviesgroep nodig die de expertise van een breed scala aan belanghebbenden kan benutten en er tegelijkertijd voor kan zorgen zij snel handelt. Deze interne adviesgroep telt dan ook in totaal 30 zetels, waarvan 24 uit het brede netwerk van Europese maatschappelijke organisaties en 6 uit het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Deze samenstelling zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied.

Samenstelling van de interne adviesgroep van de EU in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

De Handels- en samenwerkingsovereenkomst van de EU en het VK bevat preferentiële regelingen op gebieden als de handel in goederen en diensten, digitale handel, intellectuele eigendom, overheidsopdrachten, luchtvaart en wegvervoer, energie, visserij, coördinatie van de sociale zekerheid, rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken, thematische samenwerking en deelname aan programma’s van de Unie. De overeenkomst berust op bepalingen die zorgen voor een gelijk speelveld en eerbiediging van de grondrechten.

Hoewel de handels- en samenwerkingsovereenkomst verbleekt bij de mate van economische integratie toen het VK nog een EU-lidstaat was, omvat zij wel meer dan traditionele vrijhandelsovereenkomsten en biedt zij een solide basis voor het voortzetten van de aloude vriendschap en samenwerking.

De overeenkomst is op 30 december 2020 ondertekend, werd vanaf 1 januari 2021 voorlopig toegepast en is op 1 mei 2021 in werking getreden.

Meer informatie en richtsnoeren vindt u op de webpagina van de Commissie.

Downloads

EU DAG under EU-UK TCA