Europa

This page is also available in

In Europa onderhoudt het EESC betrekkingen met sociale partners en maatschappelijke organisaties in de Westelijke Balkan, in het Oostelijk Nabuurschap, in de EER-EVA-staten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, en in het Verenigd Koninkrijk.

Het follow-upcomité Westelijke Balkan – een permanent intern orgaan van het EESC – is het belangrijkste instrument voor het coördineren van de activiteiten van het EESC in deze regio. Een van de activiteiten van het follow-upcomité is de organisatie van het forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan, dat om de twee jaar wordt gehouden.

Het EESC werkt ook bilateraal samen met de landen van de Westelijke Balkan die toetredingsonderhandelingen zijn begonnen en met Turkije, via gespecialiseerde organen die zijn opgericht op grond van associatieovereenkomsten tussen deze landen en de EU. Het doel van deze gemengde raadgevende comités is de sociale partners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het toezicht op de pretoetredings- en hervormingsprocessen die mogelijk uitmonden in een EU-lidmaatschap. Elk comité bestaat uit een gelijk aantal leden van het EESC en van het partnerland en komt gewoonlijk een of twee keer per jaar samen.

Het EESC heeft ook een follow-upcomité voor het Oostelijk Nabuurschap opgericht, een intern orgaan dat als taak heeft om nauwere betrekkingen met het maatschappelijk middenveld in de landen in de regio – namelijk Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne – aan te knopen.

De belangrijkste samenwerkingsmechanismen met Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne zijn de platforms voor het maatschappelijk middenveld, met behulp waarvan maatschappelijke organisaties uit zowel de EU als het partnerland toezicht kunnen houden op de uitvoering van de EU-overeenkomsten met deze landen en aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten kunnen opstellen. Bovendien zijn Oekraïne en Moldavië sinds 2022 kandidaat-lidstaten.

Wat Belarus en Rusland betreft wordt er gewerkt aan betrekkingen met organisaties van het maatschappelijk middenveld die nog steeds vrijelijk opereren en waarvan het merendeel in de EU is gevestigd. In afwachting van betere omstandigheden is het belangrijk om met elkaar in dialoog te blijven.

In de Europese Economische Ruimte (EER) vormen de EU-lidstaten en de drie EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) samen een interne markt met een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Het EESC zit in het raadgevend comité van de Europese Economische Ruimte, waar onderwerpen van gemeenschappelijk belang worden besproken met vertegenwoordigers van de sociale partners uit de EER-EVA-staten.

Tot slot beschikt het EESC over een follow-upcomité EU-VK, dat vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld toezicht houdt op de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het houdt zich met name bezig met de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK en het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland, waarover het steeds in gesprek blijft met maatschappelijke organisaties uit het VK, en met de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, waarvoor het samenwerkt met de interne adviesgroep van de EU in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

Displaying 51 - 60 of 108

Pages

Event
EU-Turkey JCC

The EU-Turkey Civil Society Joint Consultative Committee  established in 1995 is composed of members from the EESC and members representing organised civil society in Turkey. Its objective is to contribute to the dialogue among civil society organisations in Turkey and the EU and to issue reports and recommendations to the Turkish authorities and the EU institutions.

The discussions at this JCC meeting will focus on "the state of EU-Turkey relations and the role of civil society". Members will listen to presentations from Mr Margaritis Schinas, European Commission Vice-President with responsibility for migration and protecting our European way of life, on the topic of "the EU and its neighbours after the pandemic: recovery, resilience and cooperation"; and from Mr Faruk Kaymakçı, Deputy Minister of Foreign Affairs & Director for EU Affairs on "Re-energising EU-Turkey relations during and post pandemic period".

08/09/2020
Event

The 28th meeting of the European Economic Area Consultative Committee took place in Brussels (Belgium) on 18 September 2020. The members of the Committee discussed the latest developments in EEA and EU/EFTA issues as well as the impact of the COVID-19 pandemic on the labour market, and they adopted resolutions on the following topics: "The European Green Deal" and "The EUs Industrial Strategy and the EEA"

 

18/09/2020
Event

Representatives of the European and Georgian Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the Trade and Sustainable Development Chapter of the Association Agreement between the European Union and Georgia, held their fifth joint meeting virtually on 9 July 2020.

09/07/2020
Event

The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

The 6th meeting of the EU-Georgia Civil Society Platform took place place on 26 February 2020 Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Georgia Association Agreement. Constitutional reform in Georgia and occupational safety and health at workplace were also discussed.

 

26/02/2020
Event

The 6th meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform took place on 13 February 2020 in Chisinau in Moldova. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Moldova Association Agreement. Social aspects of the implementation of the Association Agreement and Moldovan initiatives in justice sector and fighting corruption were discussed. Platform members also took stock of the Association Agenda EU-Moldova 2017-2019.

13/02/2020
Event

The 8th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 3 December 2019 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement. And two reports, prepared by both sides, one on the Integration of Ukraine into the European Union's Digital Single Market and the second one on Transport component of the Association Agreement, were discussed.

03/12/2019
Event

Representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAGs) from the EU and Ukraine held their third joint meeting in Brussels on 6 November 2019. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

06/11/2019

Pages