De interne adviesgroep EU-Georgië

In artikel 240 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië wordt bepaald dat elke partij een interne adviesgroep voor duurzame ontwikkeling opricht, om advies te verlenen over kwesties in verband met het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling.

De interne adviesgroepen bestaan uit onafhankelijke representatieve organisaties uit het maatschappelijk middenveld, met een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied, met inbegrip van onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, ondernemingsgroepen alsmede andere belanghebbenden ter zake.

De interne adviesgroep EU-Georgië werd medio 2015 opgericht en omvat leden van het EESC en van andere Europese organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

De eerste gezamenlijke vergadering tussen de interne adviesgroepen van de EU en Georgië vond plaats op 7 januari 2016 in Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement