Europa

This page is also available in

In Europa onderhoudt het EESC betrekkingen met sociale partners en maatschappelijke organisaties in de Westelijke Balkan, in het Oostelijk Nabuurschap, in de EER-EVA-staten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, en in het Verenigd Koninkrijk.

Het follow-upcomité Westelijke Balkan – een permanent intern orgaan van het EESC – is het belangrijkste instrument voor het coördineren van de activiteiten van het EESC in deze regio. Een van de activiteiten van het follow-upcomité is de organisatie van het forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan, dat om de twee jaar wordt gehouden.

Het EESC werkt ook bilateraal samen met de landen van de Westelijke Balkan die toetredingsonderhandelingen zijn begonnen en met Turkije, via gespecialiseerde organen die zijn opgericht op grond van associatieovereenkomsten tussen deze landen en de EU. Het doel van deze gemengde raadgevende comités is de sociale partners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het toezicht op de pretoetredings- en hervormingsprocessen die mogelijk uitmonden in een EU-lidmaatschap. Elk comité bestaat uit een gelijk aantal leden van het EESC en van het partnerland en komt gewoonlijk een of twee keer per jaar samen.

Het EESC heeft ook een follow-upcomité voor het Oostelijk Nabuurschap opgericht, een intern orgaan dat als taak heeft om nauwere betrekkingen met het maatschappelijk middenveld in de landen in de regio – namelijk Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne – aan te knopen.

De belangrijkste samenwerkingsmechanismen met Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne zijn de platforms voor het maatschappelijk middenveld, met behulp waarvan maatschappelijke organisaties uit zowel de EU als het partnerland toezicht kunnen houden op de uitvoering van de EU-overeenkomsten met deze landen en aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten kunnen opstellen. Bovendien zijn Oekraïne en Moldavië sinds 2022 kandidaat-lidstaten.

Wat Belarus en Rusland betreft wordt er gewerkt aan betrekkingen met organisaties van het maatschappelijk middenveld die nog steeds vrijelijk opereren en waarvan het merendeel in de EU is gevestigd. In afwachting van betere omstandigheden is het belangrijk om met elkaar in dialoog te blijven.

In de Europese Economische Ruimte (EER) vormen de EU-lidstaten en de drie EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) samen een interne markt met een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Het EESC zit in het raadgevend comité van de Europese Economische Ruimte, waar onderwerpen van gemeenschappelijk belang worden besproken met vertegenwoordigers van de sociale partners uit de EER-EVA-staten.

Tot slot beschikt het EESC over een follow-upcomité EU-VK, dat vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld toezicht houdt op de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het houdt zich met name bezig met de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK en het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland, waarover het steeds in gesprek blijft met maatschappelijke organisaties uit het VK, en met de uitvoering van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, waarvoor het samenwerkt met de interne adviesgroep van de EU in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

Displaying 101 - 108 of 108

Pages

Event

Representatives of the European and Georgian Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the Trade and Sustainable Development Chapter of the Association Agreement between the European Union and Georgia, held their first joint meeting in Tbilisi on 26 January 2016. The participants expressed their commitment to fulfil the mandate foreseen in the Trade and Sustainable Development Chapter of the Association Agreement, namely to monitor the implementation of the Chapter and to provide advice to the Parties to the Agreement.

26/01/2016
Event

The EU-Turkey Joint Consultative Committee (JCC)  brings together representatives of organised civil society from the EU and Turkey. It complements the other bodies set up within the framework of the Association Agreement between the EU and Turkey and enables civil society organisations from both sides to monitor the accession negotiations and initiate debates on issues of common interest. Its members come from various economic and social interest groups. This is the 35th meeting and it took place in Ankara.

05/12/2016 06/12/2016
Event

For the 8th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) in Budva, Montenegro.

This meeting tackled following issues: Assessment of the state of play in Montenegro accession negotiations to the EU, Chapter 28 of the accession negotiations – with focus on Consumer protection and Debate on the situation of young people on the labour market.

08/11/2016
Event

Article 376 of the EU-Moldova Association Agreement foresees that each Party would establish a domestic advisory group (DAG) on sustainable development, which would advise on issues relating to the Chapter of trade and sustainable development. A joint meeting is held annually. The first meeting was held in July 2015.

17/10/2016
Event

For the 7th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC).

The meeting was held in Brussels and tackled following issues:

- The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process

- The Connectivity Agenda in the areas of Energy and Transport

- Chapter 5 - Public procurement

- The state of industrial relations and the development of Civil Society Organisations (CSOs) in Montenegro

08/07/2016
Event
Inaugural meeting

The first and inaugural meeting of the EU-Georgia Civil Society Platform (CSP) was held on 16 June 2016 in Tbilisi. The CSP complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

The CSP is made up of EESC members and representatives from large European civil society networks, on the one side, and representatives from Georgian civil society organisations, on the other side.

16/06/2016
Event

The 24th meeting of of the European Economic Area Consultative Committee took place in Vaduz (Liechtenstein) on 19-20 May 2016.

 

The members of the Committee discussed the latest developments in EEA and well as EU/EFTA issues. The Consultative Committee adopted two resolutions on the following topics:

  • Labour Mobility in the EEA
  • Better regulation to support businesses and protect workers in the EEA
19/05/2016 20/05/2016
Event

The first and inaugural meeting of the EU-Moldova Civil Society Platform (CSP) was held on 10 May 2016 at the EESC. The CSP complements the political bodies existing within the framework of the EU-Moldova Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare recommendations to the relevant authorities both in the Republic of Moldova as well as in the European Union.

The CSP is made up of nine members from both Parties, representing the EESC and large European civil society networks, on the one side, and civil society organisations from  Moldova, on the other side.

10/05/2016

Pages