Follow-upcomité Westelijke Balkan

This page is also available in

Het follow-upcomité Westelijke Balkan werd opgericht in 2004 om de politieke, economische en sociale ontwikkelingen in de landen van de Westelijke Balkan te volgen (met name de landen waarmee geen gezamenlijke bilaterale organen van het maatschappelijk middenveld werden opgezet) en om de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de consolidatie van de democratie in de regio te bevorderen. Het comité bestaat uit EESC-leden en komt tot viermaal per jaar bijeen, in de EU of in de regio, teneinde overleg te plegen met de politieke leiders en actoren uit het maatschappelijk middenveld.

De prioriteiten van het follow-upcomité zijn: de migratie- en vluchtelingencrises, de sociaaleconomische ontwikkeling, corruptiebestrijding, de grondrechten en de rechten en het naast elkaar bestaan van verschillende minderheden, vrijheid van meningsuiting, de rechtsstaat en sociale dialoog.

Forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan

Het forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan wordt om de twee jaar georganiseerd in een van de landen van de regio. De thema’s van het forum zijn in overeenstemming met de prioriteiten van het follow-upcomité Westelijke Balkan. Het forum verenigt een aanzienlijk aantal organisaties van het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van deelnemers van hoog niveau uit EU-instellingen en de regio. Het bevordert de dialoog van het maatschappelijk middenveld en de regionale samenwerking. Aan het einde van het forum wordt een verklaring aangenomen met een concrete reeks aanbevelingen, bedoeld voor de regeringen van de landen van de Westelijke Balkan, alsmede voor de EU-instellingen.