Szekciók és más szervek

Az EGSZB-ben hat szekció működik, amelyek az Európai Unió polgárai számára fontos konkrét témákkal foglalkoznak a szociális és gazdasági ügyektől az energián és a környezetvédelmen keresztül a külkapcsolatokig és a belső piaci kérdésekig. Minden tag szakterületeinek függvényében egy vagy több szekciónak tagja; a véleményeket megalapozó munkák zöme ezekben a testületekben zajlik. Ezen túlmenően az EGSZB keretein belül működik az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) is, amely segíti az EU iparát abban, hogy előre felkészüljön a globalizáció következményeire és alkalmazkodjon azokhoz.

Az EGSZB szekciói és bizottsága:

Az EGSZB három speciális megfigyelőközpontot is felállított, melyek a következő területekkel foglalkoznak: a digitális átállás és az egységes piac (DSMO), a munkaerőpiac (LMO), valamint a fenntartható fejlődés (SDO). Emellett létrehozta az európai szemeszterrel (ESG), illetve az alapvető jogokkal és a jogállamisággal foglalkozó ad hoc csoportot.

Az európai civil társadalmi szervezetekkel és hálózatokkal való párbeszéd és a közös kezdeményezések nyomon követése céljával kapcsolattartó csoport is működik.