Szekciók és más szervek

This page is also available in

Az EGSZB-ben hat szekció működik, amelyek az Európai Unió polgárai számára fontos konkrét témákkal foglalkoznak a szociális és gazdasági ügyektől az energián és a környezetvédelmen keresztül a külkapcsolatokig és a belső piaci kérdésekig. Minden tag szakterületeinek függvényében egy vagy több szekciónak tagja; a véleményeket megalapozó munkák zöme ezekben a testületekben zajlik. Ezen túlmenően az EGSZB keretein belül működik az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) is, amely segíti az EU iparát abban, hogy előre felkészüljön a globalizáció következményeire és alkalmazkodjon azokhoz.

Az EGSZB szekciói és bizottsága:

Az EGSZB három speciális megfigyelőközpontot is felállított az egységes piac (SMO), a munkaerőpiac (LMO) és a fenntartható fejlődés (SDO) területén, valamint egy irányítóbizottságot az EU növekedést és munkahelyteremtést célzó Európa 2020 stratégiájának támogatására.

Az európai civil társadalmi szervezetekkel és hálózatokkal való párbeszéd és a közös kezdeményezések nyomon követése céljával kapcsolattartó csoport is működik.