Dny občanské společnosti

Dny občanské společnosti jsou symbolem spolupráce mezi EHSV a členy styčné skupiny, jež zastupuje evropské organizace a sítě občanské společnosti.

Tato iniciativa přispívá k potvrzení Výboru coby zvláštního partnera těchto organizací a sítí v otázkách společného zájmu, k nimž patří např. „dialog a účast“ vyplývající z článku 11 Smlouvy o Evropské unii.

Usiluje rovněž o zvýšení přidané hodnoty politického dialogu mezi Výborem a evropskými organizacemi a sítěmi občanské společnosti v souvislosti s vytvořením skutečného strukturovaného dialogu mezi těmito organizacemi a sítěmi a evropskými institucemi.

Obecným cílem Dnů občanské společnosti je proto poukázat na příspěvek organizací občanské společnosti k budování Evropské unie, která více odpovídá představám občanů.

Umožňuje rovněž prosazovat jejich úlohu při podpoře většího zapojování občanské společnosti do evropského projektu na všech úrovních, a tím zvyšovat demokratickou legitimitu institucí a činnosti EU coby doplňku zastupitelské demokracie.