Skupina pro evropský semestr

This page is also available in

Skupina pro evropský semestr koordinuje, posiluje a podporuje činnost, již v souvislosti s evropským semestrem provádějí specializované sekce EHSV a CCMI. Evropský semestr je v základě roční cyklus koordinace hospodářské politiky a od roku 2018 byl doplněn o opatření vycházející z evropského pilíře sociálních práv. V důsledku hospodářské, sociální a politické krize v Evropě se evropský semestr stal ústředním bodem debaty o reformě v Evropě. EHSV uznal jeho rostoucí význam a jeho předsednictvo rozhodlo dne 5. prosince 2017 o tom, že řídicí výbor pro strategii Evropa 2020 bude nahrazen orgánem, který se zaměří na evropský semestr a na zkoumání návrhů evropské občanské společnosti týkajících se růstu a zaměstnanosti.