Secțiuni și alte organe

This page is also available in

În cadrul CESE există șase secțiuni specializate pe anumite teme importante pentru cetățenii Uniunii Europene, de la afaceri sociale și economice, la energie, mediu, relații externe sau piața internă. Membrii participă la una sau mai multe dintre aceste secțiuni, în funcție de domeniul lor de expertiză, la acest nivel fiind efectuate, în mare parte, lucrările la avize. În cadrul Comitetului există și o Comisie consultativă pentru mutaţii industriale (CCMI), care ajută industria UE să anticipeze și să se adapteze la impactul globalizării.

Secțiunile/comisiile CESE sunt:

CESE a înființat și trei observatoare specializate – consacrate pieței unice (OPU), pieței forței de muncă (OPFM) și dezvoltării durabile (ODD) –, precum și Grupul privind semestrul european (GSE) și Grupul privind statul de drept și drepturile fundamentale..

A fost constituit un Grup de legătură pentru a interacționa cu organizațiile și rețelele europene ale societății civile și pentru monitorizarea inițiativelor comune.