Secțiuni și alte organe

This page is also available in

În cadrul CESE există șase secțiuni specializate pe anumite teme importante pentru cetățenii Uniunii Europene, de la afaceri sociale și economice, la energie, mediu, relații externe sau piața internă. Membrii participă la una sau mai multe dintre aceste secțiuni, în funcție de domeniul lor de expertiză, la acest nivel fiind efectuate, în mare parte, lucrările la avize. În cadrul Comitetului există și o Comisie consultativă pentru mutaţii industriale (CCMI), care ajută industria UE să anticipeze și să se adapteze la impactul globalizării.

Secțiunile/comisiile CESE sunt:

CESE a înființat și trei observatoare specializate consacrate pieței unice (OPU), pieței forţei de muncă (OPFM) și dezvoltării durabile (ODD), precum și un grup de coordonare  pentru Strategia Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă.

A fost înființat un grup de legătură pentru a interacționa cu organizațiile și rețelele societății civile europene și pentru a monitoriza inițiativele comune.