Středisko pro sledování jednotného trhu (SSJT)

This page is also available in

Středisko pro sledování jednotného trhu (SSJT) bylo zřízeno v roce 1994 s cílem poskytovat EHSV flexibilní horizontální strukturu, která mu umožní:

  • analyzovat fungování jednotného trhu,
  • určovat problémy a překážky a
  • navrhovat řešení.

K otázkám, jež mají mimořádný význam, pořádá SSJT veřejná slyšení, jejichž cílem je konzultovat co nejširší okruh organizací občanské společnosti.

SSJT také v úzké spolupráci s Komisí vypracovalo jedinečnou databázi věnovanou evropské samoregulaci a společné regulaci. Tato databáze usnadňuje výměnu informací a určování osvědčených postupů.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO