Skupni posvetovalni odbor EU-Turčija

This page is also available in

Skupni posvetovalni odbor EU-Turčija je bil ustanovljen leta 1995, njegove naloge pa so določene v pridružitvenem sporazumu med EU in Turčijo. Sestavljajo ga člani EESO in člani, ki zastopajo organizacije civilne družbe (socialne partnerje in druge organizacije civilne družbe) v Turčiji.

Glavni nalogi skupnega posvetovalnega odbora sta spremljati pot Turčije k EU ter sprejemati priporočila za turško vlado in institucije EU. Njegova vloga je tudi omogočiti seznanitev predstavnikov turških organizacij civilne družbe s postopkom posvetovanja v EU in predstavnikov EU s socialnimi strukturami ter gospodarskim in socialnim vplivom reform v Turčiji.

Skupni posvetovalni odbor razpravlja o različnih temah, tudi o sodelovanju med Turčijo in EU na različnih področjih, kot so migracije, energija, mala in srednja podjetja ter poklicno usposabljanje. Nedavne teme njegovih sej so vključevale okrepitev in posodobitev carinske unije EU-Turčija, regionalne razlike v Turčiji, vključevanje invalidov v družbo, ženske in zaposlovanje ter sindikalne pravice.