Notranja svetovalna skupina EU za Ukrajino

Člen 299 pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino določa, da vsaka pogodbenica ustanovi svetovalno skupino za trajnostni razvoj, katere naloga je svetovanje o vprašanjih, povezanih s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju.

Člani svetovalnih skupin pripadajo neodvisnim predstavniškim organizacijam civilne družbe, tako da so enakomerno zastopane organizacije delodajalcev in delavcev, nevladne organizacije ter drugi ustrezni deležniki.

Notranja svetovalna skupina EU za Ukrajino je bila ustanovljena novembra 2016. Sestavljajo jo člani iz EESO in iz drugih evropskih organizacij civilne družbe.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement