Notranja svetovalna skupina EU-Gruzija

This page is also available in

Člen 240 pridružitvenega sporazuma med EU in Gruzijo določa, da vsaka pogodbenica ustanovi notranjo svetovalno skupino za trajnostni razvoj, katere naloga je svetovanje o vprašanjih, povezanih s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju.

Člani notranjih svetovalnih skupin pripadajo neodvisnim predstavniškim organizacijam civilne družbe, tako da so enakomerno zastopani gospodarski, socialni in okoljski deležniki, med drugim organizacije delodajalcev in delavcev, nevladne organizacije, poslovne skupine in drugi ustrezni deležniki.

Notranja svetovalna skupina EU-Gruzija je bila ustanovljena sredi leta 2015 in sestavljajo jo člani  iz EESO in iz drugih evropskih organizacij civilne družbe.

Prva skupna seja notranjih svetovalnih skupin Gruzije in EU je bila 7. januarja 2016 v Tbilisiju.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement