Posvetovalni odbor za Evropski gospodarski prostor

This page is also available in

Posvetovalni odbor za Evropski gospodarski prostor je del Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (člen 96) in je bil ustanovljen z začetkom veljavnosti navedenega sporazuma leta 1994. Zastopa delodajalce, delavce in druge akterje civilne družbe držav članic EGP. Vključuje naslednje države nečlanice EU: Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Švica pošlje svoje opazovalce.

Posvetovalni odbor je sestavljen iz predstavnikov EESO in posvetovalnega odbora Efte. Sestane se enkrat letno.

Na vsaki seji sprejme resolucije in poročila, povezana z različnimi vidiki notranjega trga in pomembnim dogajanjem v EGP. Resolucije se predložijo v vednost Svetu EGP.