Spremljevalni odbor za mednarodno trgovino

This page is also available in

Cilj spremljevalnega odbora za mednarodno trgovino je zagotoviti redno in dosledno udeležbo EESO pri vprašanjih o mednarodni trgovini. Njegove glavne naloge so:

  • spremljanje večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru STO in ustreznih večstranskih pogajanj;
  • spremljanje različnih dvostranskih trgovinskih pogajanj EU in
  • sodelovanje pri oblikovanju trgovinske politike EU.