Spremljevalni odbor za mednarodno trgovino

This page is also available in

Odbor za trgovino je prepričan, da je lahko trgovina učinkovito gonilo rasti, ustvarjanja delovnih mest in trajnostnega razvoja, če je vzpostavljen pravi okvir politike. Trgovina bo predvsem bistveno prispevala k spodbujanju trajnostnega okrevanja gospodarstva po krizi zaradi COVID-19, pomembna pa bo tudi za to, da se podjetjem omogoči ponovna vzpostavitev in reorganizacija prekinjenih vrednostnih verig . Eden glavnih izzivov tega odbora bo obvladovanje naraščajočega števila trgovinskih vprašanj, ki jih je treba spremljati, in obsežen geografski okvir, na katerega se nanašajo (trgovinska mreža EU in širše). Odbor za trgovino bo posebno pozornost namenil dejanski izvršljivosti vseh elementov trgovinskih sporazumov kot osnovnemu pogoju za zaščito enakih konkurenčnih pogojev s trgovinskimi partnerji.