Skupni posvetovalni odbor EU-Črna gora

Skupni posvetovalni odbor EU-Črna gora je platforma civilne družbe, ki sta jo vzpostavila EESO in civilna družba v Črni gori (socialni partnerji in druge organizacije civilne družbe). Naloge skupnega posvetovalnega odbora so določene v Sklepu št. 1/2011 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Črna gora z dne 20. junija 2011 o spremembi Sklepa št. 1/2010 o sprejetju poslovnika Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta. Skupni posvetovalni odbor civilne družbe z vidika civilne družbe dopolnjuje institucionalni okvir EU, povezan s stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med EU in Črno goro. Sestavljajo ga člani z obeh strani.

 

Organizacijam civilne družbe obeh strani omogoča spremljanje poti Črne gore k EU ter sprejemanje priporočil za črnogorsko vlado in institucije EU.