Spremljevalni odbor EU-Združeno kraljestvo

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom je začasno začel veljati 1. januarja 2021. Do takrat je bila za spremljanje pogajalskega procesa z Združenim kraljestvom in pripravo dialoga civilne družbe z britanskimi kolegi po brexitu v okviru Evropskega ekonomsko-socialnega odbora pristojna skupina za spremljanje brexita. EESO je zavezan svoji vlogi spremljanja in ohranjanja stikov s civilno družbo Združenega kraljestva, zato je sklenil ustanoviti spremljevalni odbor EU-Združeno kraljestvo, ki bo nadaljeval delo skupine za spremljanje brexita, zlasti s spodbujanjem odnosov s civilno družbo Združenega kraljestva.

Sklenitev sporazuma o trgovini in sodelovanju je sicer preprečila izstop brez dogovora, vendar so odnosi med EU in Združenim kraljestvom še naprej zapleteni. Ne glede na razvoj dogodkov pa ima civilna družba EU pomembno vlogo pri (ponovnem) vzpostavljanju mostov med EU in Združenim kraljestvom, zdaj in v prihodnje.

Zaradi posebne narave odnosov in široke palete vprašanj, ki so v pristojnosti tega odbora, je treba določiti prednostne naloge, vendar so splošni cilji precej preprosti:

  • navezovanje in spodbujanje trdnih stikov s ključnimi akterji odnosov med EU in Združenim kraljestvom, zlasti ponovno povezovanje z organizacijami civilne družbe Združenega kraljestva z ozaveščanjem in močnim komuniciranjem;
  • povezovanje z glavnimi institucijami EU (Evropska komisija, Evropski parlament, Svet) in institucionalnimi akterji Združenega kraljestva (misija Združenega kraljestva v Bruslju, domova parlamenta Združenega kraljestva, decentralizirane uprave);
  • spremljanje izvajanja najpomembnejših sporazumov med EU in Združenim kraljestvom, zlasti Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU ter Protokola o Irski in Severni Irski;
  • spremljanje drugih sporazumov in morebitnih področij sodelovanja;
  • spremljanje vseh elementov novih odnosov med EU in Združenim kraljestvom, ki so še posebej pomembni za civilno družbo;
  • centralizacija povratnih informacij EESO o pomembnih vprašanjih v zvezi z odnosi med EU in Združenim kraljestvom.