Notranja svetovalna skupina EU-Moldavija

Člen 376 pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo določa, da vsaka pogodbenica ustanovi notranjo svetovalno skupino za trajnostni razvoj, katere naloga je svetovanje o vprašanjih, povezanih s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju.

Člani notranjih svetovalnih skupin pripadajo neodvisnim predstavniškim organizacijam civilne družbe, tako da so enakomerno zastopani gospodarski, socialni in okoljski deležniki, med drugim organizacije delodajalcev in delavcev, nevladne organizacije, poslovne skupine in drugi ustrezni deležniki.

Notranja svetovalna skupina EU-Moldavija je bila ustanovljena sredi leta 2015 in sestavljajo jo člani iz EESO in iz drugih evropskih organizacij civilne družbe.

Prva skupna seja notranjih svetovalnih skupin Moldavije in EU je bila 7. julija 2015 v Kišinjevu.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement