Dni občianskej spoločnosti

This page is also available in

Podujatie Dni občianskej spoločnosti je symbolom spolupráce medzi EHSV a členmi kontaktnej skupiny, ktorí zastupujú organizácie a siete európskej občianskej spoločnosti.

Táto iniciatíva pomáha profilovať výbor ako osobitného partnera týchto organizácií a sietí v záležitostiach spoločného záujmu, ako je „dialóg a účasť“ v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii.

Zameriava sa tiež na znásobenie prínosu politického dialógu medzi výborom a organizáciami a sieťami európskej občianskej spoločnosti v súvislosti s vytváraním skutočne štruktúrovaného občianskeho dialógu medzi týmito organizáciami a sieťami a európskymi inštitúciami.

Celkovým cieľom podujatia Dni občianskej spoločnosti je preto vyzdvihnúť prínos, ktorým sa organizácie občianskej spoločnosti podieľajú na vytváraní Európskej únie, ktorá je v lepšom súzvuku s túžbami občanov.

Umožňuje im tiež presadiť ich úlohu pri podpore väčšieho zapojenia občianskej spoločnosti do európskeho projektu na všetkých úrovniach, a tým zvýšiť demokratickú legitímnosť činností a inštitúcií EÚ, ako doplnok zastupiteľskej demokracie.