Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT)

This page is also available in

Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT) se ocupă de o largă varietate de domenii politice legate de industrie, concurență, întreprinderi mici și mijlocii (IMM˗uri), de întreprinderile din economia socială și de economia și societatea digitală. În cadrul elaborării avizelor sale, secțiunea abordează teme precum cercetarea și inovarea, protecția consumatorilor, tendințe economice emergente (cum ar fi economia circulară, secțiunea fiind puternic angajată în cadrul ECESP) sau politicile privind piața unică în general.

Pentru a consulta o gamă cât mai largă de organizații ale societății civile cu privire la chestiuni de importanță deosebită pentru piața unică, secțiunea organizează audieri publice. Începând din 1999, INT a organizat în fiecare an și Ziua europeană a consumatorului, manifestare emblematică a Comitetului.

De asemenea, Secțiunea dispune de un Observator al tranziției digitale și al pieței unice (OPU), însărcinat cu monitorizarea evoluțiilor de pe piața unică digitală și cu propunerea de măsuri pentru eliminarea obstacolelor care împiedică dezvoltarea acesteia sau pentru îmbunătățirea funcționării sale.

Downloads

INT section - Priorities 2020-2022

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence