Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT)

Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT) se ocupă de o largă varietate de domenii politice legate de industrie, concurență, întreprinderi mici și mijlocii (IMM˗uri), de întreprinderile din economia socială și de economia și societatea digitală. În cadrul elaborării avizelor sale, secțiunea abordează teme precum cercetarea și inovarea, protecția consumatorilor, tendințe economice emergente (cum ar fi economia circulară, secțiunea fiind puternic angajată în cadrul ECESP) sau politicile privind piața unică în general.

Pentru a consulta o gamă cât mai largă de organizații ale societății civile cu privire la chestiuni de importanță deosebită pentru piața unică, secțiunea organizează audieri publice. Începând din 1999, INT a organizat în fiecare an și Ziua europeană a consumatorului, manifestare emblematică a Comitetului.

De asemenea, Secțiunea dispune de un Observator al tranziției digitale și al pieței unice (OPU), însărcinat cu monitorizarea evoluțiilor de pe piața unică digitală și cu propunerea de măsuri pentru eliminarea obstacolelor care împiedică dezvoltarea acesteia sau pentru îmbunătățirea funcționării sale.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market