Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT)

This page is also available in

Secțiunea pentru piața unică, producție și consum (INT) se ocupă de o largă varietate de domenii politice legate de industrie, concurență, servicii, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și de întreprinderile din economia socială. De asemenea, INT supune dezbaterii și adoptă avize privind cercetarea și inovarea, protecția consumatorilor, tendințele economice emergente (cum ar fi economia colaborativă) și politicile privind piața unică în general.

Pentru a consulta o gamă cât mai largă de organizații ale societății civile cu privire la chestiuni de importanță deosebită pentru piața unică, secțiunea organizează audieri publice. Începând din 1999, INT a organizat în fiecare an și Ziua europeană a consumatorului, manifestarea emblematică a Comitetului.

De asemenea, Secțiunea dispune de un Observator al pieței unice (OPU), însărcinat cu monitorizarea evoluțiilor de pe piața unică și cu propunerea de măsuri pentru eliminarea obstacolelor sau pentru îmbunătățirea funcționării. De competența acestei secțiuni țin și lucrările Grupului de studiu temporar Întreprinderile din economia socială, care coordonează pozițiile adoptate de Comitet cu privire la acest sector economic din ce în ce mai important.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence