Stredisko pre monitorovanie jednotného trhu (SMJT)

This page is also available in

Stredisko pre monitorovanie jednotného trhu (SMJT) bolo vytvorené v roku 1994 s cieľom poskytnúť EHSV pružnú horizontálnu štruktúru, ktorá mu umožní:

  • analyzovať, ako funguje jednotný trh,
  • zistiť, akým problémom a prekážkam musí čeliť,
  • a navrhnúť riešenia.

Otázky, ktoré sú obzvlášť dôležité, sú predmetom verejných vypočutí, ktoré SMJT organizuje, aby spoznalo názory čo najširšieho spektra organizácií občianskej spoločnosti.

Okrem toho SMJT vytvorilo v spolupráci s Komisiou databázu venovanú európskej samoregulácii a koregulácii. Databáza uľahčuje výmenu informácií a zbieranie osvedčených postupov.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO