Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ) - Related Publications and other work