Observatorul pieței forței de muncă (OPFM)

This page is also available in

Obiectivul Observatorului pieței forței de muncă (OPFM) este de a identifica și analiza tendințele și provocările de pe piața muncii, aducând valoare adăugată în activitatea CESE și a Secțiunii pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC).

OPFM este activ din 2007. Între membrii săi se numără un președinte și doi vicepreședinți din Secțiunea SOC, funcții ocupate prin rotație la fiecare doi ani și jumătate între grupurile „Angajatori”, „Lucrători” și „Diversitate Europa”. Pentru a asigura sinergii în cadrul CESE, membrii OPFM provin din toate secțiunile Comitetului.

Piața muncii din toate țările UE suferă o transformare profundă în ceea ce privește structurile, mecanismele și relațiile sale industriale. În centrul acestei transformări se află fenomene diverse, pe care OPFM le include în analiza sa. Observatorul examinează provocările și tendințele de pe piața forței de muncă, colectează exemple de bune practici și elaborează rapoarte sau studii cu privire la teme de actualitate. Acesta organizează, de asemenea, evenimente publice și reuniuni interne, stimulând dezbaterea dintre instituții, părți interesate socioprofesionale, organizații ale societății civile și mediul universitar.

El desfășoară activități pe diverse teme, cum ar fi ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, integrarea refugiaților și solicitanților de azil pe piața muncii, inserția șomerilor pe termen lung pe piața muncii, educație și formare profesională (EFP) și efectele digitalizării și ecologizării economiei asupra ocupării forței de muncă și a competențelor, precum și asupra mobilității echitabile a forței de muncă.

Downloads

LMO work programme 2020-2023

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members

LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020

LMO work programme 2018-2020

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office