Genopretning i EU — Inddragelse af det organiserede civilsamfund er nøglen til succes

This page is also available in

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har vedtaget en resolution, hvori det understreges, at det organiserede civilsamfunds organisationer kan yde et uvurderligt bidrag til de nationale genopretnings- og resiliensplaner. De bør derfor have noget at skulle have sagt i denne proces.

The National Recovery and Resilience Plans (NRRPs) would be more efficient and effective if organised civil society organisations were involved more quickly and more extensively. Det er det centrale budskab i resolutionen om inddragelse af det organiserede civilsamfund i de nationale genopretnings- og resiliensplaner – Hvad virker, hvad virker ikke?, som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i februar og fremlagt under en debat med EØSU's formand Christa Schweng og EU's kommissær med ansvar for budget og administration, Johannes Hahn.

Om resultatet af arbejdet med resolutionen sagde Christa Schweng: Denne resolution analyserer en bred vifte af økonomiske og samfundsmæssige aspekter og giver os mulighed for at sende et stærkt signal om, at inddragelse af det organiserede civilsamfund er nøglen til succes. Genopretningsplanerne er nødt til at skabe resultater for virkelig at støtte genopretningen efter den nuværende krise og sikre en retfærdig grøn og digital omstilling. I næste fase, når midlerne er blevet sat i arbejde, er EØSU's medlemmer rigtig fint placeret, når det gælder om at finde ud af, om midlerne bruges rigtigt og når frem til de virksomheder, arbejdstagere og civilsamfundsorganisationer, som virkelig har brug for dem.

Johannes Hahn anførte, at reglerne var på plads, og at Kommissionen fortsat vil insistere på inddragelse af interessenterne i disse reformprocesser: Genopretnings- og resiliensfaciliteten tilskynder til omfattende høringer, et tæt samspil og kommunikation med lokale og regionale myndigheder i alle faser af gennemførelsen. Dette vil føre til et reelt ejerskab af planerne og fremme en vellykket gennemførelse af dem. Mere specifikt er medlemsstaterne nødt til at lade os vide, hvordan jeres input som repræsentanter for civilsamfundet afspejles i planen.

Udvalgets resolution

 

Resolutionen blev udarbejdet af EØSU's medlemmer Gonçalo Lobo Xavier (Arbejdsgivergruppen), Javier Doz Orrit (Arbejdstagergruppen) og Luca Jahier (Gruppen Diversitet Europa). De koordinerede arbejdet i 27 delegationer med hver tre medlemmer, som overvåger inddragelsen af det organiserede civilsamfund i udarbejdelsen, gennemførelsen og evalueringen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner.

Under debatten advarede Luca Jahier om, at civilsamfundet i mange lande ikke inddrages nok på trods af Kommissionens og Europa-Parlamentets bestræbelser og forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. EØSU opfordrer til, at der bliver rettet op på dette, både nu og i overvågnings- og gennemførelsesfasen.

Gonçalo Lobo Xavier var enig og påpegede, at inddragelse af civilsamfundet i genopretningsplanerne ikke bare er en fiks idé fra EØSU's side. Det er tværtimod nødvendigt at sikre, at de reelle udfordringer med hensyn til folkesundhed og økonomisk og social genopretning står i centrum for vækstbeslutninger og -politikker.

Endelig understregede Javier Doz Orrit, at investeringer i den grønne økonomi og digitalisering samt i en retfærdig omstilling bør målrettes en ændring af produktionsmodellen med mere socialt sammenhængende samfund og mere konvergens mellem lande.

Gennemførelse af de nationale planer: inddragelse af civilsamfundsorganisationer

Med vedtagelsen af denne resolution sender ESØU et stærkt signal om vigtigheden af at inddrage det organiserede civilsamfund i genopretnings- og resiliensarbejdet. Resolutionen er også et fælles input til Det Europæiske Råds forårstopmøde, som afholdes den 25.-26. marts 2021.

På et senere tidspunkt, i de næste faser af Next Generation EU-programmet, når gennemførelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner og deres indvirkning på økonomien og samfundet i medlemsstaterne skal evalueres, vil det igen være nødvendigt at høre civilsamfundsorganisationerne.

Den måde, hvorpå EU reagerer på covid-19-krisen, betydningen af genopretningsplanen, hvordan den finansieres samt muligheden for at inddrage civilsamfundet i dens gennemførelse kan potentielt blive et skelsættende øjeblik i EU's historie. Det kan betyde, at vi går fra en indlysende politisk krise til et afgørende og positivt skridt fremad i den europæiske integrationsproces.

Hvis det skal ske, er det imidlertid nødvendigt, at målene for planens gennemførelse opfyldes. Der står meget på spil for EU, og civilsamfundets deltagelse kan i høj grad bidrage til planens succes.

Downloads

Genopretning i EU — Inddragelse af det organiserede civilsamfund er nøglen til succes

See also