Okrevanje v EU: vključevanje organizirane civilne družbe je nujno

This page is also available in

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je sprejel resolucijo, v kateri opozarja, da lahko organizacije civilne družbe veliko prispevajo k nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, zato morajo imeti v tem procesu pravico do besede.

Nacionalni načrti za okrevanje in odpornost bi bili učinkovitejši in uspešnejši, če bi organizirana civilna družba lahko pri tem hitreje in obsežneje sodelovala. To je glavno sporočilo resolucije z naslovom Vključevanje organizirane civilne družbe v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost – kaj deluje in kaj ne? Sprejeta je bila na februarskem plenarnem zasedanju EESO, predstavljena pa med razpravo s Christo Schweng, predsednico EESO, in Johannesom Hahnom, evropskim komisarjem za proračun in upravo.

Predsednica Schweng je komentirala rezultate razprave in pri tem dejala: Ta resolucija, v kateri je analizirana široka paleta različnih gospodarskih in družbenih vidikov, nam omogoča poslati jasno sporočilo, da je vključevanje organizirane civilne družbe ključnega pomena. Načrti za okrevanje morajo prinesti rezultate, če želimo resnično podpreti okrevanje po sedanji krizi ter pravičen in pošten zeleni in digitalni prehod. Kot bodo sredstva pripravljena za uporabo, lahko člani kot naslednji korak zelo dobro ocenijo, ali se denar učinkovito porablja in prihaja v roke podjetij, delavcev in organizacij civilne družbe, ki ga potrebujejo.

Po besedah komisarja Hahna v ta namen obstajajo pravila, Komisija pa bo še naprej vztrajala pri vključevanju zainteresiranih strani v te reformne procese: Uredba o mehanizmu za okrevanje in odpornost spodbuja obsežna posvetovanja, intenzivno interakcijo in komuniciranje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi v vseh fazah izvajanja. Tako se bo razvil resničen občutek odgovornosti za načrte, kar bo olajšalo njihovo uspešno izvajanje. Povedano natančneje, države članice nas morajo obvestiti, kako je vaš prispevek – tj. prispevek predstavnikov civilne družbe – upoštevan v načrtu.

Resolucija EESO

Resolucijo so pripravili člani EESO Gonçalo Lobo Xavier (skupina delodajalcev), Javier Doz Orrit (skupina delojemalcev) in Luca Jahier (skupina Raznolikost Evrope). V ta namen so uskladili delo 27 delegacij s po tremi člani, ki spremljajo vključevanje organizirane civilne družbe v pripravo, izvajanje in oceno nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

Med razpravo je Luca Jahier opozoril, da je vključevanje civilne družbe kljub prizadevanjem Komisije in Evropskega parlamenta ter kljub uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost v mnogih državah nezadostno. EESO poziva k odpravi tega stanja – takoj zdaj, pa tudi v fazi spremljanja in izvajanja.

Enako stališče je izrazil Lobo Xavier, ki je dejal: Vključevanje civilne družbe v načrte za okrevanje ni retorika ali trmoglavljenje EESO. Je nujno, če želimo zagotoviti, da bodo resnični izzivi, povezani z javnim zdravjem ter okrevanjem gospodarstva in družbe, v jedru odločitev in politik za spodbujanje rasti.

Doz Orrit je zaključil z naslednjimi besedami: Naložbe v zeleno gospodarstvo in digitalizacijo ter v pravične prehode morajo biti usmerjene v spremembo proizvodnega modela z večjo socialno kohezijo v družbi in v konvergenco med državami.

Izvajanje nacionalnih načrtov: vključevanje organizacij civilne družbe

Odbor s sprejetjem resolucije pošilja jasno sporočilo o pomenu vključevanja organizacij civilne družbe v prizadevanja za okrevanje in odpornost ter zagotavlja skupen prispevek k spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta 25. in 26. marca 2021.

V naslednjih fazah programa Next Generation EU, ko bo treba oceniti izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ter njihov učinek na gospodarstvo in družbo držav članic, se bo treba znova posvetovati z organizacijami civilne družbe.

Odziv EU na krizo zaradi COVID-19, pomen načrta za okrevanje, njegovo financiranje in tudi sposobnost vključevanja civilne družbe v njegovo izvajanje – vse to lahko postane prelomnica v evropskem projektu. Pomeni lahko premik od očitne politične krize ter velik in pozitiven korak naprej v procesu evropskega povezovanja.

Toda to bo mogoče le, če bodo pri izvajanju načrta doseženi njegovi cilji. Za EU je veliko v igri, sodelovanje civilne družbe pa lahko ogromno prispeva k njenemu uspehu.

 

Downloads

Okrevanje v EU: vključevanje organizirane civilne družbe je nujno

See also