Redresarea UE — Implicarea societății civile organizate este esențială

This page is also available in

Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat o rezoluție care subliniază că organizațiile societății civile organizate pot aduce o contribuție inestimabilă la planurile naționale de redresare și reziliență și trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest proces.

Planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR) ar fi mai eficiente și mai eficace dacă organizațiile societății civile organizate ar fi implicate mai rapid și pe scară mai largă. Acesta este mesajul principal al Rezoluției privind implicarea societății civile organizate în planurile naționale de redresare și reziliență – ce funcționează și ce nu funcționează?, adoptată în sesiunea plenară a CESE din februarie și prezentată în cadrul unei dezbateri cu Christa Schweng, președinta CESE și Johannes Hahn, comisarul european responsabil de buget și administrație.

Referindu-se la rezultate, dna Schweng a spus: Această rezoluție, care analizează o gamă de aspecte economice și sociale, ne permite să transmitem un semnal ferm cu privire la caracterul esențial al implicării societății civile organizate. Planurile de redresare trebuie să ofere rezultate concrete în sprijinul redresării în urma crizei actuale și al unor tranziții verzi și digitale juste și echitabile. Într-o a doua etapă, odată ce fondurile vor fi operaționale, membrii CESE sunt într-o poziție foarte potrivită pentru a evalua dacă banii sunt cheltuiți în mod eficace și dacă ajung la întreprinderile, lucrătorii și organizațiile societății civile care au nevoie de ei.

Din punctul său de vedere, dl Hahn a afirmat că normele sunt acum instituite și că Comisia va continua să insiste asupra implicării părților interesate în aceste procese de reformă: Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență încurajează consultări ample, interacțiuni strânse și comunicarea cu autoritățile locale și regionale în toate etapele punerii în aplicare. Rezultatul va fi asumarea în mod real a planurilor, facilitând punerea lor în aplicare cu succes. Mai precis, statele membre trebuie să ne informeze în ce mod se reflectă în planul național contribuția dumneavoastră în calitate de reprezentanți ai societății civile.

Rezoluția Comitetului

Rezoluția a fost elaborată de membrii CESE: dl Gonçalo Lobo Xavier (Grupul „Angajatori”), dl Javier Doz Orrit (Grupul „Lucrători”) și dl Luca Jahier (Grupul „Diversitate Europa”). Ei au coordonat activitatea a 27 de delegații, fiecare formată din trei membri, care monitorizează implicarea societății civile organizate în elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea PNRR.

Luând cuvântul în timpul dezbaterii, dl Jahier a avertizat că în ciuda eforturilor Comisiei și ale Parlamentului European și a Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, participarea societății civile este insuficientă în multe țări. CESE solicită remedierea acestei situații, atât în prezent, cât și în faza de monitorizare și de punere în aplicare.

Dl Lobo Xavier a fost de aceeași părere, afirmând că: susținerea implicării societății civile în planurile de redresare nu este, pentru CESE, o chestiune de retorică sau de încăpățânare; ea este necesară pentru a garanta că provocările reale în materie de sănătate publică și redresare economică se află în centrul deciziilor și politicilor privind creșterea economică.

În cele din urmă, dl Doz Orrit a subliniat că: investițiile în economia verde, în digitalizare și în tranzițiile juste trebuie orientate către o schimbare a modelului de producție, cu societăți mai coezive din punct de vedere social, precum și către convergența între state.

Punerea în aplicare a planurilor naționale: implicarea societății civile organizate

Prin adoptarea acestei rezoluții, Comitetul transmite un semnal ferm referitor la importanța implicării organizațiilor societății civile organizate în eforturile de redresare și reziliență și furnizează o contribuție comună Consiliului European de primăvară, care va avea loc la 25 și 26 martie 2021.

În viitor, organizațiile societății civile vor trebui să fie consultate din nou, în următoarele etape ale programului „Next Generation EU”, când va trebui evaluată punerea în aplicare a programelor naționale de reformă și impactul lor asupra economiei și societății din statele membre.

Modul în care UE răspunde crizei provocate de pandemia de COVID-19, semnificația planului de redresare, modul în care este finanțat și, de asemenea, capacitatea de a implica societatea civilă în punerea sa în aplicare – toate aceste aspecte pot produce un moment de cotitură în proiectul european. El ar putea însemna trecerea de la o criză politică evidentă la o evoluție profundă și pozitivă a procesului integrării europene.

Însă pentru a se întâmpla acest lucru, punerea în aplicare a planului trebuie să îndeplinească obiectivele acestuia. Miza este mare pentru UE. Iar participarea societății civile poate contribui în mare măsură la reușita acestui proces.

Downloads

Redresarea UE — Implicarea societății civile organizate este esențială

See also