Opatření týkající se transparentnosti

Dne 25. října 2022 předsednictvo EHSV v zásadě rozhodlo o tom, že se EHSV připojí k rejstříku transparentnosti EU, který byl zřízen na základě interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 20. května 2021.

Dne 21. března pak předsednictvo EHSV přijalo rozhodnutí, jehož účelem je zajistit soulad s rejstříkem transparentnosti prostřednictvím těchto tří opatření:

  1. členům EHSV zastávajícím funkce bylo doporučeno, aby se setkávali pouze se zástupci zájmových skupin, kteří jsou zapsáni v rejstříku;
  2. členové EHSV zastávající funkce jsou povinni zveřejňovat seznamy svých schůzí;
  3. zpravodajové EHSV mohou ke svým stanoviskům přikládat „legislativní stopu“.

Výše uvedená opatření týkající se transparentnosti lze považovat za opatření v souladu s duchem interinstitucionální dohody. Mohou tak posílit obraz EHSV jakožto orgánu, který dodržuje etické zásady bezúhonnosti, otevřenosti, svědomitosti, poctivosti a odpovědnosti, jež jsou uvedeny v článku 1 jeho kodexu chování.

Rozhodnutí vstoupí v platnost 1. června.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint