Avoimuustoimenpiteet

ETSK:n työvaliokunta teki 25. lokakuuta 2022 periaatepäätöksen ETSK:n osallistumisesta 20. toukokuuta 2021 tehdyllä Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission toimielinten välisellä sopimuksella perustettuun avoimuusrekisteriin.

ETSK:n työvaliokunta hyväksyi 21. maaliskuuta päätöksen, johon sisältyy kolme avoimuusrekisterin mukaista toimenpidettä:

  1. suositus luottamustehtäviä hoitaville ETSK:n jäsenille tavata vain avoimuusrekisteriin kirjautuneita edunvalvojia
  2. luottamustehtäviä hoitavien ETSK:n jäsenten velvollisuus julkaista luettelo kokouksistaan
  3. ETSK:n esittelijöiden mahdollisuus liittää lausuntoihinsa ”lainsäädännöllinen jalanjälki”.

Edellä esitettyjen avoimuustoimenpiteiden voidaan katsoa olevan toimielinten välisen sopimuksen hengen mukaisia. Näin ollen ne voivat vahvistaa ETSK:n imagoa elimenä, joka sitoutuu nuhteettomuuden, avoimuuden, huolellisuuden, rehellisyyden ja vastuuntuntoisuuden eettisiin periaatteisiin omien käytännesääntöjensä 1 artiklan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan 1. kesäkuuta.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint