Pārredzamības pasākumi

EESK Birojs 2022. gada 25. oktobrī pieņēma lēmumu, ka principā EESK piedalās ES Pārredzamības reģistrā, kas izveidots ar Iestāžu nolīgumu (2021. gada 20. maijs) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju.

EESK Birojs 21. martā pieņēma lēmumu par atbilstību Pārredzamības reģistram, kas paredz trīs pasākumus, proti:

  1. ieteikumu amatos ieceltiem EESK locekļiem tikties tikai ar reģistrētām ieinteresētajām personām;
  2. amatos iecelto EESK locekļu pienākumu publicēt savu sanāksmju sarakstus;
  3. EESK ziņotāju iespēju to atzinumiem pievienot “leģislatīvo ietekmi”.

Iepriekš izklāstītos pārredzamības pasākumus var izskatīt atbilstīgi Iestāžu nolīguma garam. Tādējādi tie var stiprināt EESK tēlu, pie kura pieder apņemšanās ievērot ētikas principus – godprātību, atklātību, rūpību, godīgumu un atbildīgumu – saskaņā ar Rīcības kodeksa 1. pantu.

Šis lēmums stāsies spēkā 1. jūnijā.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint