Środki przejrzystości

W dniu 25 października 2022 r. Prezydium EKES-u podjęło zasadniczo decyzję w sprawie udziału EKES-u w rejestrze służącym przejrzystości UE, ustanowionym na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 20 maja 2021 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską.

Dnia 21 marca Prezydium EKES-u przyjęło decyzję w sprawie zgodności z rejestrem służącym przejrzystości, co obejmuje trzy elementy, a mianowicie:

  1. zalecenie, by członkinie i członkowie EKES-u sprawujący funkcje spotykali się wyłącznie z zarejestrowanymi zainteresowanymi stronami;
  2. obowiązek publikowania przez członkinie i członków EKES-u sprawujących funkcje list spotkań i posiedzeń;
  3. umożliwienie sprawozdawcom EKES-u dołączenia do ich opinii śladu legislacyjnego.

Przedstawione powyżej środki służące przejrzystości można uznać za zgodne z duchem porozumienia międzyinstytucjonalnego. Mogą one zatem poprawić wizerunek EKES-u jako organu, który zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych, takich jak uczciwość, otwartość, staranność, rzetelność i odpowiedzialność, zgodnie z art. 1 jego kodeksu postępowania.

Powyższa decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint