Мерки за прозрачност

This page is also available in

На 25 октомври 2022 г. Бюрото на ЕИСК взе принципно решение относно участието на ЕИСК в регистъра за прозрачност на ЕС, създаден с Междуинституционалното споразумение (МИС) от 20 май 2021 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.

На 21 март Бюрото на ЕИСК прие решение за присъединяване към регистъра за прозрачност, което включва следните три мерки:

  1. членовете на ЕИСК на мандатна длъжност се приканват да провеждат срещи единствено с представители на интереси, които са се егистрирали в регистъра за прозрачност;
  2. членовете на ЕИСК на мандатна длъжност оповестяват публично информация относно срещите си;
  3. докладчиците на ЕИСК имат възможност да прилагат „законодателен отпечатък“ към своите становища.

Мерките за прозрачност, посочени по-горе, могат да се считат за съответстващи на духа на МИС. Следователно те могат да затвърдят реномето на ЕИСК на институция, която се придържа към етичните принципи на почтеност, откритост, усърдие, честност и отчетност, както е посочено в член 1 от Кодекса за поведение на ЕИСК.

Настоящото решение влиза в сила на 1 юни.

Downloads

Transparency Measures

DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists

Privacy statement - Office-holding members meetings

Privacy statement - Legislative footprint