Öppenhetsåtgärder

Den 25 oktober 2022 fattade EESK:s presidium ett principbeslut om EESK:s medverkan i EU:s öppenhetsregister, som inrättades genom det interinstitutionella avtalet av den 20 maj 2021 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.

Den 21 mars antog EESK:s presidium ett beslut i syfte att efterleva öppenhetsregistret som omfattar följande tre åtgärder:

  1. En rekommendation att EESK-ledamöter med befattningar endast ska möta registrerade intressenter.
  2. En skyldighet för EESK-ledamöter med befattningar att offentliggöra sin förteckning över möten.
  3. En möjlighet för EESK:s föredragande att bifoga ett "lagstiftningsfotavtryck" till sina yttranden.

Ovannämnda öppenhetsåtgärder kan anses ligga i linje med andan i det interinstitutionella avtalet. De kan därigenom stärka bilden av att EESK ställer sig bakom principerna om integritet, öppenhet, aktsamhet, ärlighet och ansvar i enlighet med artikel 1 i dess uppförandekod.

Beslutet träder i kraft den 1 juni.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint