Măsuri privind transparența

La 25 octombrie 2022, Biroul CESE a decis, în principiu, cu privire la participarea CESE la registrul de transparență al UE instituit prin Acordul interinstituțional din 20 mai 2021 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană.

La 21 martie, Biroul CESE a adoptat o decizie cu privire la conformitatea cu registrul de transparență. Aceasta cuprinde trei măsuri:

  1. o recomandare pentru membrii Comitetului care dețin o funcție de a se întâlni doar cu reprezentanții de interese care s-au înregistrat în registrul de transparență;
  2. obligația pentru membrii care dețin o funcție de a publica online lista reuniunilor cu reprezentanții de interese;
  3. posibilitatea pentru raportorii CESE de a anexa la avizele lor o „amprentă legislativă”.

Măsurile privind transparența descrise mai sus pot fi considerate conforme cu spiritul Acordului interinstituțional. Prin urmare, ele pot consolida imaginea CESE ca instituție care se angajează să respecte principiile integrității, transparenței, diligenței, cinstei și responsabilității, în conformitate cu articolul 1 din Codul său de conduită.

Decizia intră în vigoare la 1 iunie.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint