Mjere transparentnosti

Predsjedništvo EGSO-a 25. listopada 2022. u načelu je odlučilo da će EGSO sudjelovati u registru transparentnosti EU-a uspostavljenom Međuinstitucijskim sporazumom od 20. svibnja 2021. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije.

Predsjedništvo EGSO-a donijelo je 21. ožujka odluku o djelovanju u skladu s registrom transparentnosti koja obuhvaća tri mjere:

  1. preporuku da se članovi i članice EGSO-a koji obnašaju određenu dužnost sastaju samo s registriranim dionicima;
  2. obvezu da članovi i članice EGSO-a koji obnašaju određenu dužnost objavljuju popis svojih sastanaka;
  3. mogućnost da izvjestitelji i izvjestiteljice EGSO-a svojim mišljenjima prilože „zakonodavni otisak”.

Prethodno navedene mjere transparentnosti u skladu su s duhom Međuinstitucijskog sporazuma. One stoga mogu učvrstiti javnu sliku EGSO-a kao tijela predanog etičkim načelima integriteta, otvorenosti, marljivosti, poštenja i odgovornosti, kako je navedeno u članku 1. njegova Kodeksa ponašanja.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint