Skaidrumo priemonės

2022 m. spalio 25 d. EESRK biuras iš principo nutarė, kad EESRK dalyvaus 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstituciniu susitarimu sukurtame ES skaidrumo registre.

Kovo 21 d. EESRK biuras priėmė sprendimą dėl atitikties Skaidrumo registrui ir numatė šias tris priemones:

  1. rekomendaciją EESRK biure dirbantiems nariams rengti susitikimus tik su registre užsiregistravusiais suinteresuotaisiais subjektais;
  2. EESRK pareigas einančių narių pareigą skelbti savo susitikimų sąrašus;
  3. galimybę EESRK pranešėjams prie savo nuomonių pridėti „pranešimą apie poveikį teisės aktams“.

Pirmiau nurodytos skaidrumo užtikrinimo priemonės gali būti laikomos atitinkančiomis tarpinstitucinio susitarimo principus. Todėl jos gali sustiprinti EESRK kaip institucijos, įsipareigojusios laikytis etikos principų – sąžiningumo, atvirumo, stropumo, garbingumo, atskaitomybės, kaip nurodyta EESRK elgesio kodekso 1 straipsnyje, įvaizdį.

Šis sprendimas įsigalioja birželio 1 d.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint