Ukrepi glede preglednosti

Predsedstvo EESO se je 25. oktobra 2022 načeloma odločilo za sodelovanje EESO pri registru EU za preglednost, vzpostavljenim z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. maja 2021 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo.

Predsedstvo EESO je 21. marca sprejelo sklep glede skladnosti z registrom za preglednost, ki zajema tri ukrepe, in sicer:

  1. priporočilo članom EESO, ki so nosilci funkcije, da se sestajajo samo z registriranimi zastopniki interesov;
  2. obveznost članov EESO, ki so nosilci funkcije, da objavijo sezname svojih sestankov;
  3. možnost poročevalcev EESO, da svojim mnenjem priložijo „zakonodajno sled“.

Opisani ukrepi glede preglednosti so v duhu Medinstitucionalnega sporazuma. Zato lahko okrepijo podobo EESO kot institucije, ki je zavezana etičnim načelom integritete, preglednosti, prizadevnosti, poštenosti in odgovornosti v skladu s členom 1 njegovega Kodeksa ravnanja.

Sklep začne veljati 1. junija.

Downloads

Transparency Measures
DECISION on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement - Office-holding members meetings
Privacy statement - Legislative footprint